Natuurkunde

Gentherapie

Genetische manipulatie

Doelstelling Gentherapie en Genetische manipulatie

Begrippenlijst

Links

Natuurkunde Het Système Internationale (SI) Druk
Elektriciteit
Automatische Systemen
Kracht, Arbeid en Energie
Verandering van Kracht en Snelheid Trillingen en Tonen

Het Système International (SI).

Een natuurkunde grootheid kun je meten. In een meting vergelijk je de grootheid met de bijbehorende eenheid. De uitkomst van een meting schrijf je als:

Grootheid = getal eenheid

Een grootheid van het SI is een internationaal afgesproken maat.

 Grootheid Symbool  Eenheid Symbool
 activiteit (radio-) A  becquerel Bq = 1/s
 afstand l  meter m
 arbeid W  joule J = Nm
 bronspanning Ubron  volt V = J/A/s
 capaciteit C  farad F = C/V
 cirkelfrequentie w  per seconde 1/s
 diameter d  meter m
 dichtheid r  kilogram per kubieke meter kg/m3
 doorsnede A  vierkante meter m2
 dosisequivalent, dosislimiet H  sievert Sv = J/kg
 dosisequivalenttempo    sievert per seconde Sv/s
 dosis geabsorbeerde ioniserende
     straling
D  gray Gy = J/kg
 dosistempo    gray per seconde Gy/s
 draaistoot D  newton meter seconde Nms
 druk p  pascal Pa = N/m
 elektrisch dipoolmoment p  coulomb meter Cm
 elektrische flux Y  coulomb C
 - fluxdichtheid D  coulomb per vierkante meter C/m2
 - polarisatie P  coulomb per vierkante meter C/m2
 - potentiaal V  volt V = J/A/s
 - veldsterkte E  newton per coulomb N/C = V/M
 - verplaatsing D  coulomb per vierkante meter C/m2
 Grootheid Symbool  Eenheid Symbool
 elektromagnetisch moment m  ampère meterkwadraat Am2
 elektromotorische kracht Ubron  volt V
 energie E  joule J = Nm
 enthalpie H  joule J
 entropie S  joule per kelvin J/K
 exposie X  coulomb per kelvin C/kg
 frequentie f  hertz Hz = 1/s
 geleiding (elektrisch) G  siemens S = 1/W
 geluidsdrukniveau, geluidsniveau Lp  decibel dB
 gewicht G  newton N
 golflengte λ  meter m
 halveringstijd, halfwaardetijd t  seconde s
 hoek (vlakke) a,b,...  radiaal rad
 hoeksnelheid w  radiaal per seconde rad/s
 hoekversnelling a  radiaal per secondekwadraat rad/s2
 hoeveelheid beweging p  kilogram meter per seconde kgm/s
 hoeveelheid draaiing b,L  kilogram meterkwadraat per seconde kgm2/s
 hoeveelheid stof n  mol mol
 impedantie Z  ohm W
 impuls (momentum) p  kilogram meter per seconde kgm/s
 impulsmoment b,L  kilogram meterkwadraat per seconde kgm2/s
 inhoud V  kubieke meter m3
 intensiteit I  watt per vierkante meter W/m2
 koppel T  newton meter Nm
 kracht F  newton N = kgm/s2
 Grootheid Symbool  Eenheid Symbool
 lading Q  coulomb C = As
 ladingsdichtheid (vlak) s  coulomb per vierkante meter C/m2
 ladingsdichtheid (ruimtelijk) r  coulomb per kubieke meter C/m3
 lengte l  meter m
 lichtsterkte I  candela cd
 lichtstroom F  lumen lm = cdsr
 luminantie (helderheid) L  candela per vierkante meter cd/m2
 magnetisatie M  ampère per meter A/m
 magnetisch moment m  ampère meterkwadraat A/m2
 magnetische inductie B  tesla T = Wb/m2
 - flux F  weber Wb = Vs
 - fluxdichtheid B  tesla T = Wb/m2
 - polarisatie J  tesla T
 - potentiaal Um  ampère A
 - veldsterkte H  ampère per meter A/m
 massa m   kilogram kg
 molair(e) ...  per mol 1/mol
 moment (koppel) T  newton meter Nm
 moment (kracht) M  newton meter Nm
 numerieke apertuur A  –
 oppervlakte A  vierkante meter m2
 oppervlaktespanning s  newton per meter N/m
 osmotische waarde P  newton per vierkante meter Pa = N/m2
 Grootheid Symbool  Eenheid Symbool
 periode T  seconde s
 potentiaalverschil U,DV  volt V = J/A/s
 radioactiviteit A  becquerel Bq = 1/s
 reactantie X  ohm W
 rendement h  –
 resistantie R  ohm W
 ruimtehoek W  steradiaal sr
 schuifspanning t  newton per vierkante meter N/m2
 snelheid u  meter per seconde m/s
 sterkte van brekend oppervlak,
     van lenzen en brillenglazen
S  dioptrie dpt = 1/m
 stroomdichtheid J  ampère per vierkante meter A/m2
 stroomsterkte I  ampère A
 spanning (elektrisch) U  volt V
 spanning (gas) p  pascal Pa = N/m2
 temperatuur T  kelvin K
 traagheidsmoment (massa-) I,J  kilogram meterkwadraat kg/m2
 trekvastheid s  newton per vierkante meter N/m2
 tijd t  seconde s
 vergroting N  –
 verlichtingssterkte E  lux lx = lm/m2
 vermogen P  watt W = J/s
 vermogen (reactief) P  var var = W
 versnelling a  meter per secondekwadraat m/s2
 Grootheid Symbool  Eenheid Symbool
 viscositeit (kinematisch) v  meterkwadraat per seconde m2/s
 volume V  kubieke meter m3
 volumestroom FV ,Q  kubieke meter per seconde m3/s
 vrije entergie F  joule J
 vrije enthalpie G  joule J
 waarschijnlijkheid W,P  –
 warmte (hoeveelheid) Q  joule J
 warmtecapasiteit C  joule per kelvin J/K
 warmtestroom F  watt W
 warmtestroomdichtheid q  watt per vierkante meter W/m2
 wederzijdse inductie M  henry H = J/A2
 weerstand R  ohm W = V/A
 zelfinductie L  henry H = J/A2


Werkwijze
Hoe wordt gentherapie precies uitgevoerd?


Mogelijkheden

Wat zijn de mogelijkheden van gentherapie?


Problemen
Welke problemen komen er bij gentherapie kijken?


Ontwikkeling
Hoe ver is de wetenschap rond
gentherapie momenteel gevorderd?Werkwijze
Hoe wordt genetische manipulatie precies uitgevoerd?


Mogelijkheden

Wat zijn de mogelijkheden van
genetische manipulatie?


Problemen
Welke problemen komen er bij
genetische manipulatie kijken?


Ontwikkeling
Hoe ver is de wetenschap rond
genetische manipulatie momenteel gevorderd?

Gastenboek

 

 

   
   

© copyright 2005 Mario van Telgen.
Voor vragen en opmerkingen over de inhoud van deze site
mail de webbeheerder
M.D. van Telgen