Natuurkunde

Gentherapie

Genetische manipulatie Werkwijze
Mogelijkheden
Problemen
Ontwikkeling

Doelstelling Gentherapie en Genetische manipulatie

Begrippenlijst

Links

Natuurkunde Het Système International (SI) Druk
Elektriciteit
Automatische Systemen
Kracht, Arbeid en Energie
Verandering van Kracht en Snelheid Trillingen en Tonen

Verbanden met druk:

Recht evenredige verbanden.

De kracht van een veer op een voorwerp heet de veerkracht. Voor een veer geldt:

Fv~u  of  Fv/u=C

Met C: de veercostante in N/m
  u: de vervorming (uitrekking of indrukking) van de veer in m
  Fv: de veerkracht in N

Het symbool ~ betekent: 'recht evenredig met'.
De constante C hangt af van de gebruikte veer. Hoe groter C is, des te stugger is de veer.

De kracht van de aarde op een voorwerp heet de zwaartekracht Fz.

Fz~m  of  Fz/m=g

Met g: de zwaartekrachtconstante; in Nederland geldt: g = 9,81 N/kg.
  m: de massa van een voorwerp in kg
  Fz: de zwaartekracht op een voorwerp in N

Dichtheid.

m~V  of  r=m/V

Met m: de massa in kg
  V: het volume in m3
  r: de dichtheid in kg/m3, een constante die afhangt van de soor stof

de dichtheid is de steilheid in het m,V-diagram.
 

Onzekerheid in meetwaarden

De uitkomst van een meting is een benadering van de werkelijke waarde van een grootheid.
Hoeveel de werkelijke waarde meer of minder kanzij dan de uitkomst van een meting heet de onzekerheid.
 

Berekeningen met significante cijfers

Vuistregel: Als een grootheid door vermenigvuldigen en/of delen berekend wordt uit uitkomsten van metingen, dan is het aantal significante cijfers in de uitkomst gelijk aan het kleinste aantal in de berekening.

Druk uitgeoefend door vaste voorwerpen.

De kracht die een voorwerp op zijn ondersteuning of ophanging uitoefent, heet de gewichtskracht Fgew.
Als een voorwerp stil ligt op een horizontaal vlak of hangt aan een touw, is de Fgew even groot als Fz.
 

Druk.

Onder druk verstaan we de kracht per eenheid van oppervlakte. De druk op een voorwerp bepaalt de vervorming van het voorwerp.
 

Kracht en oppervlakte bepalen de druk.

Door het contactoppervlak te vergroten (of te verkleinen) kun je bij gelijkblijvende kracht de druk verkleinen (of vergroten).
 

Het berekenen van druk uit kracht en oppervlakte.

p=F/A

Met p: de druk ('pressure') in Pa (pascal)
  F: de kracht in N
  A: de oppervlakte in m2

Het verband tussen druk en temperatuur van een gas.

Een hypothese is een veronderstelling die je kunt toetsen met een experiment.
 

De wet van Gay-Lussac.

De druk p in een afgesloten ruimte is recht evenredig met de absolute temperatuur T in K.
In symbolen: p
~T
In formule: p/T=c  of  p=c
T met c: een constante

De evenredigheid geldt alleen als het volume van het gas en de hoeveelheid gas niet veranderen.
De constante c is de steilheid in het p,T-diagram.

Het verband tussen druk en volume van een gas.

De wet van Boyle.

De druk van een gas is ongekeerd evenredig met het volume van het gas.
In symbolen: p
~(1/V)
In formule: p=c
(1/V)  of  pV=c met c: een constante.

Deze regel gaat alleen op als de hoeveelheid gas en de temperatuur van het gas gelijk blijven.


Werkwijze
Hoe wordt gentherapie precies uitgevoerd?


Mogelijkheden

Wat zijn de mogelijkheden van gentherapie?


Problemen
Welke problemen komen er bij gentherapie kijken?


Ontwikkeling
Hoe ver is de wetenschap rond
gentherapie momenteel gevorderd?Werkwijze
Hoe wordt genetische manipulatie precies uitgevoerd?


Mogelijkheden

Wat zijn de mogelijkheden van
genetische manipulatie?


Problemen
Welke problemen komen er bij
genetische manipulatie kijken?


Ontwikkeling
Hoe ver is de wetenschap rond
genetische manipulatie momenteel gevorderd?

Gastenboek

 

 

   
   

© copyright 2005 Mario van Telgen.
Voor vragen en opmerkingen over de inhoud van deze site
mail de webbeheerder
M.D. van Telgen